Bruger og pårørendepolitik

​Skelbakken inddrager borgeren i beslutninger omkring eget liv og fælles beslutninger med udgangspunkti den enkeltes forudsætninger.

En forudsætning for at øve indflydelse på sin dagligdag og at blive hørt og forstået er, at man er i besiddelse af en kommunikationsform. Det er derfor en af Skelbakkens hovedopgaver at sikre, at alle børn og unge er i besiddelse af en kommunikationsform, der gør det muligt at øve indflydelse på egen dagligdag og liv.

Derfor arbejdes der med at sikre en kommunikationsform for alle børn og

unge, der bor på Skelbakken. Den valgte kommunikationsform koordineres med hjem og skole.

​På Skelbakken er der nedsat et forældreråd der mødes ca. fire gange om året. Skelbakkens leder samt repræsentanter for personalet deltager i møderne. 

Forældrerådet skal orienteres, inden der

træffes beslutninger om retningslinjer for det pædagogiske arbejde på Skelbakken og ændringer i institutionens funktion. 

Rådet orienteres om budgetforslag og regnskab. Rådet kan desuden tage

ethvert spørgsmål vedrørende driften op til diskussion. Rådets udtalelser vedlægges ved en eventuel

sagsforelæggelse for højere myndighed.

Forældrerådet står til rådighed for henvendelser fra nye og evt. kommende forældre.

Bo og aflastningstilbud 

Skelbakken i Karlslunde nær Tune og Greve er et bosted for børn og bosted for unge, og vi er især et botilbud til børn og unge med varig funktionsnedsættelse.

Siden senest opdateret d. 30.8.2021

Kontakt os

Skelbakken 9, 2690 Karlslunde