Forældreråd​

​Medlem: Louise Howell

Medlem: Ann Louise Otos
Medlem: Martin Poulsen

Medlem: Camilla Høgenhav Mikkelsen

Medlem: Nils Gilje
Forstander: Jette Kofoed
Afdelingsleder (Bo-huse): Bettina Christensen

Afdelingsleder (Aflastning): Tina Hansen

Medarbejderrepræsentant: Regina Olsen
Medarbejderrepræsentant: Katrine Molin
Sekretær: Lis Jørgensen

​Forældrerådet mødes ca. fire gange om året. Skelbakkens ledere samt repræsentanter for personalet deltager i møderne. Forældrerådet står til rådighed for henvendelser fra nye og eventuelt kommende forældre.


Forældrerådet:
Forældrerådet kan kontaktes ved henvendelse gennem Skelbakkens kontor, 

Tlf.: +45 46 16 17 18
eller på mail skelbakken@regionsjaelland.dk.

Bo og aflastningstilbud 

Skelbakken i Karlslunde nær Tune og Greve er et bosted for børn og bosted for unge, og vi er især et botilbud til børn og unge med varig funktionsnedsættelse.

Siden senest opdateret d. 30.8.2021

Kontakt os

Skelbakken 9, 2690 Karlslunde