​​SKELBAKKEN

Forældreråd​

​Medlem: Louise Howell

Medlem: Heidi Brandt
Medlem: Martin Poulsen
Forstander: Jette Kofoed
Afd.lederrepræsentant: Suss Nielsen
Medarb.repræsentant:
Medarb.repræsentant:
Sekretær: Lis Jørgensen

​Forældrerådet mødes ca. fire gange om året. Skelbakkens leder samt repræsentanter for personalet deltager i møderne. Forældrerådet står til rådighed for henvendelser fra nye og eventuelt kommende forældre.


Forældrerådet:
Forældrerådet kan kontaktes ved henvendelse gennem Skelbakkens kontor, 

Tlf.: +45 46 16 17 18
eller på mail skelbakken@regionsjaelland.dk.

Sidst opdateret 17-10-2018

​Skelbakken / Skelbakken 9 / 2690 Karlslunde / Tlf.:+45 46 16 17 18 / ​skelbakken@regionsjaelland.dk