Blåt hus - Administrationen

Kontaktoplysninger på vores medarbejdere der er ansvarlige for ledelsen​

I Blåt hus er forstanderkontoret og sekretærens kontor

​Forstander:

Jette Kofoed

tlf: +45 46 16 17 15
jeik@regionsjaelland.dk

Sekretær:

Lis Jørgensen
tlf: +45 46 16 17 18
lbjr@regionsjaelland.dk

​Pedel:

Martin Skytte

tlf: +45 46 16 17 10
masky@regionsjaelland.dk

Bo og aflastningstilbud 

Skelbakken i Karlslunde nær Tune og Greve er et bosted for børn og bosted for unge, og vi er især et botilbud til børn og unge med varig funktionsnedsættelse.

Siden senest opdateret d. 30.8.2021

Kontakt os

Skelbakken 9, 2690 Karlslunde