​​SKELBAKKEN

Blåt hus - Administrationen

Kontaktoplysninger på vores medarbejdere der er ansvarlige for ledelsen​

I Blåt hus er forstanderkontoret og sekretærens kontor

​Forstander:

Jette Kofoed

tlf: +45 46 16 17 15
jeik@regionsjaelland.dk

Sekretær:

Lis Jørgensen
tlf: +45 46 16 17 18
lbjr@regionsjaelland.dk

​Pedel:

Martin Skytte

tlf: +45 46 16 17 10
masky@regionsjaelland.dk

Sidst opdateret 17-10-2018

​Skelbakken / Skelbakken 9 / 2690 Karlslunde / Tlf.:+45 46 16 17 18 / ​skelbakken@regionsjaelland.dk