​​SKELBAKKEN

Historie​

Historie

Skelbakken er et døgn- og aflastningstilbud under Socialafdelingen i Region Sjælland.
Skelbakken er normeret til 28 børn og unge med varigt og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder mutiple handicap. Målgruppen er karakteriseret ved børn og unge med et omfattende behov for pleje og bistand. Af de 28 pladser, er de 20 pladser for børn / unge i alderen 0-23 år, som bor på Skelbakken, og de sidste 8 er aflastningspladser for børn i alderen 0-18 år.

Beliggenhed
Institutionen er beliggende i et parcelhuskvarter i Karlslunde ca. 1,5 km fra Karlslunde station. Bygningerne falder naturligt ind i det eksisterende byggeri og miljø.

Indretning

Skelbakken er opdelt i 3 bo-huse med 7 pladser i, Børnehuset, 7 pladser i Mellemhuset og 6 pladser i Ungehuset. I Aflastningshuset er der 8 pladser. Herudover er der et fælleshus/administrationsbygning samt lokaler til møder og lege/fritidsaktiviteter.​

Sidst opdateret 17-10-2018

​Skelbakken / Skelbakken 9 / 2690 Karlslunde / Tlf.:+45 46 16 17 18 / ​skelbakken@regionsjaelland.dk