Historie​

​Historie

Skelbakken er et døgn- og aflastnings tilbud under Socialafdelingen i Region Sjælland.

Skelbakken  blev bygget i 1986 af Roskilde Amtskommune som Specialbørnehjemmet Skelbakken for børn og unge med varige funktionsnedsættelser. I 2004 blev der etableret et aflastningstilbud og navnet blev ændret til Bo- og aflastningstilbud Skelbakken. 

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev  Region Sjælland driftsansvarlig.

I 2011 blev bygningen udvidet med et endnu et bo-hus målrettet de unge. 

Beliggenhed

Skelbakken er beliggende i et parcelhuskvarter i Karlslunde ca. 1,5 km fra Karlslunde station. Der er kort afstand til busforbindelser og til motorvejen (Køge Bugt Motorvejen afkørsel 29 fra nord og afkørsel 30 fra syd). 

Bygningerne falder naturligt ind i det eksisterende byggeri og miljø med stisystem, grønne områder og gode muligheder for ture til sko og strand. 

Husenes indretning

​Bo-husene er indrettet med fællesrum og køkken. Alle børn og unge har eget værelse som indrettes i tæt samarbejde med forældre. 

Aflastningshuset er indrettet med fællesrum og køkken. Det tilstræbes at det enkelte barn benytter det samme værelser ved hvert aflastnings ophold. 

Husene er alle udstyret med loftlifte og handicapvenlige badefaciliteter. 

Bo og aflastningstilbud 

Skelbakken i Karlslunde nær Tune og Greve er et bosted for børn og bosted for unge, og vi er især et botilbud til børn og unge med varig funktionsnedsættelse.

Siden senest opdateret d. 30.8.2021

Kontakt os

Skelbakken 9, 2690 Karlslunde