​​SKELBAKKEN

Historie​

Historie

Skelbakken er en døgn- og aflastningsinstitution under Socialafdelingen i Region Sjælland.
Bostedet er normeret til 26 børn og unge med varigt og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk fumktionsnedsættelse, herunder mutiple handicap. Målgruppen er karakteriseret ved børn og unge med et omfattende behov for pleje og bistand i alderen 0-23 år. Af de 26 pladser, er de 18 pladser for børn som bor på Skelbakken, og de sidste 8 er aflastningspladser for børn i alderen 0-18 år.

Beliggenhed
Institutionen er beliggende i et parcelhuskvarter i Karlslunde ca. 1,5 km fra Karlslunde station. Bygningerne falder naturligt ind i det eksisterende byggeri og miljø.

Indretning

Institutionen er opdelt i 3 beboerhuse med 6 børn og unge i hvert og et aflastningshus med 8 pladser. Herudover er der et fæl­leshus/administrationsbygning samt lokaler til møder og lege/fritidsaktiviteter.​

Sidst opdateret 23-02-2017​

​Skelbakken / Skelbakken 9 / 2690 Karlslunde / Tlf.:+45 46 16 17 18 / ​skelbakken@regionsjaelland.dk