​​SKELBAKKEN

Kvalitet og dokumentation​

Skelbakken arbejder systematisk med at udvikle og dokumentere kvaliteten gennem Den Danske

Kvalitetsmodel på det sociale område. Kvalitetsmodellen udvikles i samarbejde mellem de fem regioner

og Danske Regioner.

​I Region Sjælland arbejdes der desuden med en standard, hvor den enkelte borger risikovurderes,

for at forebygge vold. Standarden skal sikre, at tilbuddet er et sikkert sted at være og at risiko for

vold minimeres.

I dagligdagen dokumenteres indsatsen via Bosted / Sensum, som er et elektronisk dokumentationssystem.

Link til nyeste tilsynsrapport

​I 2018 arbejdes der i regionerne med standarderne:

• Indflydelse på eget liv


• Kommunikation• Individuelle planer


• Magtanvendelse


• Medicinhåndtering• Utilsigtede hændelser

• Faglige tilgange, metoder og resultater• Fysisk og mental sundhed og trivsel


• Forebyggelse af overgreb


• Kompetenceudvikling

Sidst opdateret 17-10-2018

​Skelbakken / Skelbakken 9 / 2690 Karlslunde / Tlf.:+45 46 16 17 18 / ​skelbakken@regionsjaelland.dk