Lovgrundlag​

​Skelbakkens døgntilbud til børn til udbydes efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6.

Skelbakkens døgntilbud til unge over 18 år udbydes efter Serviceslovens §107

Skelbakkens  aflastningstilbud udbydes efter Serviceloven § 44 jf. 84

​Klik her for at se under 18 år.

Klik her for at se over 18 år.

Bo og aflastningstilbud 

Skelbakken i Karlslunde nær Tune og Greve er et bosted for børn og bosted for unge, og vi er især et botilbud til børn og unge med varig funktionsnedsættelse.

Siden senest opdateret d. 30.8.2021

Kontakt os

Skelbakken 9, 2690 Karlslunde