Visitation​

​Henvendelser om visitation kan ske direkte til Skelbakken på tlf: +45 46 16 17 18 eller på mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Ved henvendelser vedrørende plads foretages en målgruppevurdering på baggrund af skriftligt materiale fremsendt fra sagsbehandler og besøg hos barnet i skole eller dagtilbud. Hvis barnet ikke har skole eller dagtilbud foretages besøg i hjemmet. 

Der arrangeres endvidere besøg af familien på Skelbakken. 

Ved aftale om indflytning / aflastning foretages der en individuel vurdering og planlægning af forløbet. 

Bo og aflastningstilbud 

Skelbakken i Karlslunde nær Tune og Greve er et bosted for børn og bosted for unge, og vi er især et botilbud til børn og unge med varig funktionsnedsættelse.

Siden senest opdateret d. 30.8.2021

Kontakt os

Skelbakken 9, 2690 Karlslunde