Medarbejdere​

Forstander:

Jette Kofoed

Telefon: 46 16 17 15

Mobil: 51 19 27 18
E-mail: jeik@regionsjaelland.dk

Afdelingsleder i bohusene (børnehuset, mellemhuset og ungehuset):

Bettina Christensen

Telefon: 93 56 71 80

E-mail: betch@regionsjaelland.dk

Afdelingsleder i aflastningshuset og vikarhuset:

Lone Birkebæk Andersen

Telefon: 93 56 78 38

E-mail:  lonand@regionsjaelland.dk

Sekretær:

Lis Birthe Jørgensen
Telefon: 46 16 17 18
E-mail: lbjr@regionsjaelland.dk

Sekretær:
Karina Holse Schrøder
Telefon: 46 16 17 18

E-mail: karins@regionsjaelland.dk

Pedel:
Martin Skytte
Telefon: 46 16 17 10
E-mail: masky@regionsjaelland.dk

​Skelbakkens personale består af pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, ernæringsassistent, pedel

og servicemedarbejdere.

Det pædagogiske personale har bl.a kurser / uddannelse indenfor neuropædagogik, pædagogisk massage,
Marte Meo, Tegn Til Tale, forflytning og diverse kommunikationsformer bl. a med brug  IKT ( informations- og kommunikationsteknologi.

Som udgangspunkt er der 2-3 medarbejdere på arbejde i hvert hus i henholdsvis dag- og aftentimerne. Der er én
vågen nattevagt i hvert hus.

Bo og aflastningstilbud 

Skelbakken i Karlslunde nær Tune og Greve er et bosted for børn og bosted for unge, og vi er især et botilbud til børn og unge med varig funktionsnedsættelse.

Siden senest opdateret d. 30.8.2021

Kontakt os

Skelbakken 9, 2690 Karlslunde